Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné kurzy

Veřejnosti, absolventům i studentům jsou určeny krátkodobé odborné kurzy, jejichž cílem je získat především praktické dovednosti v dané oblasti.

A K T U Á L N Ě otvíráme:

 

Rétorické a prezentační dovednosti II

Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Praktická cvičení komunikativních dovedností, nácvik verbální  i nonverbální komunikace. Modelování řečnických situací. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Termín: každé úterý od 9.1.2018 do 23.1.2018, více informací vč. přihlášky naleznete <<zde>>.

Nabídku dalších kurzů naleznete na kurzy.vse.cz.