Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné kurzy

Veřejnosti, absolventům i studentům jsou určeny krátkodobé odborné kurzy, jejichž cílem je získat především praktické dovednosti v dané oblasti.

A K T U Á L N Ě otvíráme:

Rétorické a prezentační dovednosti

Praktická cvičení zaměřená nikoli na obsah promluvy, ale na dokonalé ovládání techniky řeči, tj. řemeslné stránky jazyka, bez níž nelze přesvědčovat, získávat, tvořit. Artikulační a modulační cvičení, nácvik správného dýchání. Cvičení komunikativních dovedností, modelování řečnických situací, včetně nácviku nonverbálních komunikativních dovedností. Žádaná je maximální aktivita účastníků.

Termín: každou středu od 16.10.2017 do 20.11.2017,  více informací vč. přihlášky naleznete <<zde>>.

Rétorické a prezentační dovednosti II

Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Praktická cvičení komunikativních dovedností, nácvik verbální  i nonverbální komunikace. Modelování řečnických situací. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Termín: každé úterý od 9.1.2018 do 23.1.2018, více informací vč. přihlášky naleznete <<zde>>.

 

Nabídku dalších kurzů naleznete na kurzy.vse.cz.