Termíny

28.2.2017 09:15 - Seminář Úvod do knihovny

17.3.2017 09:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné kurzy

Veřejnosti, absolventům i studentům jsou určeny krátkodobé odborné kurzy, jejichž cílem je získat především praktické dovednosti v dané oblasti.

Otevřené kurzy:

Rétorické a prezentační dovednosti. Kurz nabízí praktická cvičení zaměřená nikoli na obsah promluvy, ale na dokonalé ovládání techniky řeči, tj. řemeslné stránky jazyka, bez níž nelze přesvědčovat, získávat, tvořit. Artikulační a modulační cvičení, nácvik správného dýchání. Cvičení komunikativních dovedností, modelování řečnických situací, včetně nácviku nonverbálních komunikativních dovedností. Žádaná je maximální aktivita účastníků.

Kurz bude zahájen 7.3.2017. Je realizován formou 5 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut).

Přihlašování <<zde>>.

* * *

Rétorické a prezentační dovednosti II. Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Praktická cvičení komunikativních dovedností, nácvik verbální  i nonverbální komunikace. Modelování řečnických situací. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Kurz bude zahájen 25.4.2017. Je realizován formou 3 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut).

Přihlašování <<zde>>.

 

Nabídku dalších kurzů naleznete na kurzy.vse.cz.