Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Země a četnosti pobytů studentů FIS

Počty studentů Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, kteří absolvovali dlouhodobý pobyt v zahraničí v členění dle zemí.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území
Související geografické území svět
Klasifikace dle EuroVoc školní mobilita; univerzita
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro zahraniční styky a rozvoj
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/zeme-a-cetnosti-pobytu-studentu-fis
Dotčené časové období – začátek období 1.1.2014
Dotčené časové období – konec období 31.12.2016
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 1.1.2014 31.12.2016