Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Číselníky FIS

Struktura dat

Dataset Číselníky FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Název číselníku Název či označení číselníku. nazev_ciselniku
Kód položky Kód položky číselníku kod_polozky
Název položky Název položky číselníku. nazev_polozky
Popis položky Popis položky číselníku sloužící k upřesnění položky číselníku. popis_polozky