Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Statistika publikační činnosti FIS

Struktura dat

Dataset Statistika publikační činnosti FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Datum, ke kterému je počet publikací vykázán. referencni_obdobi
Rok vydání publikace Rok, kdy byla publikace vydána rok_vydani_publikace
Kód typu publikace Kód typu publikace z číselníku typů publikací. typ_publikace_kod
Typ publikace Typ publikace. Pomocí typu publikace jsou rozlišeny např. monografie od článků v recenzovaných časopisech. typ_publikace
Počet publikací Počet publikací. pocet_publikaci

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů publikací.