Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Itálie – stipendia na základě mezinárodní smlouvy

Související stránky

Pro akademický rok 2017/2018 bylo pro Českou republiku vyčleněno 36 měsíců.

 

Termín podání on-line přihlášek na stránkách MAECI: 10. květen 2017

 

Informace viz:

 

http://www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

 

http://www.ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/03/bando-per-l-assegnazione-di-borse.html

 

 

Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.