Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3 – Žižkov

e-mail: fis@vse.cz

Děkan
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
místnost: 404 NB
telefon: 224 095 401
e-mail: marek@vse.cz

Proděkan pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
místnost: 407 NB
telefon: 224 095 419
e-mail: arlt@vse.cz

Proděkan pro vědu a výzkum 
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
místnost: 452 NB
telefon: 224 095 409
e-mail: doucek@vse.cz

Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
místnost: 427 NB
telefon: 224 095 453
e-mail: mazouchp@vse.cz

Tajemnice
Ing. Marie Gvoždiaková
místnost: 406 NB
telefon: 224 095 420
e-mail: gvozdiak@vse.cz

Sekretariát
Petra Šarochová
místnost: 405 NB
telefon: 224 095 421
tel./fax: 224 095 400
e-mail: petra.sarochova@vse.cz

Tajemník pro studentské záležitosti
Ing. Zdeněk Vondra
místnost: SB305a
telefon: 224 095 871
e-mail: zdenek.vondra@vse.cz

Studijní oddělení
Jitka Krajíčková (doktorské studium)
místnost: 412 NB
telefon: 224 095 464
e-mail: krajicko@vse.cz

Ing. Jana Sedláčková (bakalářské studium)
místnost: 411 NB
telefon: 224 095 441
e-mail: sedlacko@vse.cz

Jana Hudčeková (bakalářské studium)
místnost: 410 NB
telefon: 224 095 440
e-mail: jana.hudcekova@vse.cz

Iva Hudcová (magisterské studium)
místnost: 409 NB
telefon: 224 095 487
e-mail: hudcovai@vse.cz

Akademický senát
Předsedkyně
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
místnost: 442 NB
telefon: 224 095 483
e-mail: hana.rezankova@vse.cz