Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní rady

Statut studijní rady Fakulty informatiky a statistiky

Složení studijních rad pro:

Studijní program Aplikovaná informatika

Předseda: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., katedra informačního a znalostního inženýrství
Členové:

 • Ing. Petra Bedřichová, centrum profesního vzdělávání FIS
 • PhDr. Jan Machytka, centrum profesního vzdělávání FIS
 • Mgr. Lea Nedomová, katedra systémové analýzy
 • Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D., katedra informačních technologií
 • doc. RNDr. Petr Strossa, CSc., katedra informačního a znalostního inženýrství
 • za studenty: Bc. Filip Korecký, student N-AI-IT

 

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Předseda: prof. Ing. Roman Hušek, CSc., katedra ekonometrie
Členové:

 • doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D., katedra statistiky a pravděpodobnosti
 • Ing. Adam Borovička, Ph.D., katedra ekonometrie
 • RNDr. Tomáš Fiala, CSc., katedra demografie
 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., katedra ekonomické statistiky
 • Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., katedra matematiky
 • za studenty: Ing. Lenka Fiřtová, studentka D-KM-EOV

 

Zápisy

Formuláře