Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká rada 2014-2018

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Děkan FIS, předseda Vědecké rady
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Proděkan pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Petr Berka, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí katedry systémové analýzy
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA Katedra ekonometrie
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Prorektor VŠE pro strategii, vedoucí katedry ekonomické statistiky
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
Katedra ekonomické statistiky
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Vedoucí katedry ekonometrie
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. Vedoucí katedry matematiky
prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. Katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Vedoucí katedry demografie
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Vedoucí katedry informačních technologií
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. Předsedkyně Akademického senátu FIS
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství
 .
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum, zástupce vedoucího katedry informatiky, EkF TU Liberec
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. Děkan Fakulty hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita Bratislava
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
prof. Ing. Michal Fendek, CSc. Katedra operačního výzkumu a ekonometrie, Ekonomická univerzita Bratislava
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. Vedoucí katedry systémového inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc. Emeritní člen katedry informačních technologií
PhDr. Jan Machytka Vyšší odborná škola informačních služeb, ředitel
Ing. Milan Přibyl, Ph.D. Ředitel společnosti GIST s.r.o.
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Předsedkyně Českého statistického úřadu
Ing. Karel Svoboda Ernest & Young, s.r.o., výkonný ředitel
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Institut ekonomických studií, FSV UK Praha
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. Katedra softwarového inženýrství, MFF UK
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Panevropská univerzita, Bratislava