Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

Interní výběrové řízení

Projekt Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE PDF

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF

Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF

Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF

Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF

Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20.11.2017 PDF

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2016 PDF

Výroční zpráva FIS 2015 PDF

Výroční zpráva FIS 2014 PDF

Výroční zpráva FIS 2013 PDF

Výroční zpráva FIS 2012 PDF

Výroční zpráva FIS 2011 PDF

Dlouhodobý záměr FIS

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016-2020 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2011-2015 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS

Vyhlášky děkana

č. 1/2015 – Jazyk bakalářských, diplomových, doktorských a habilitačních prací (3.3.2015)
č. 1/2013 – Termíny státních bakaláských zkoušek, státních zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací (14.10.2013)
č. 1/2012 – Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14.6.2012)
č. 2/2011 – Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia (21.11.2011)
č. 1/2011 – Jazyk kvalifikačních prací, uznávání předmětů skupiny CVOR v NMS, zákaz zápisu již odstudovaných bakalářských předmětů na NMS (tato vyhláška nahrazuje Vyhlášku děkana č. 2/2010) (7.3.2011)

č. 1/2010 – Zkrácené přijímací řízení na navazující magisterské studium (1.4.2010) – S účinností od 20.1.2011 se ruší

Opatření děkana

č. 3/2018 – Opatření o Akreditační radě fakulty (16.4.2018)

č. 2/2018 – Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů, manažera komunikace a marketingu a stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob (20.3.2018)

č. 1/2018 – Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14.3.2018)

č. 2/2017 – Opatření pro doktorské studium FIS (1.11.2017)

č. 1/2017 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2017/18 (29.6.2017)

č. 1/2016 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2016/17 (30.6.2016)

č. 2/2015 – Zákaz používání mobilních telefonů a jiné komunikační techniky při testech a zkouškách na FIS (1.10.2015)

č. 1/2015 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2015/2016 (30.6.2015)

č. 1/2014 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2014/2015 (26.6.2014)

č. 1/2013 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2013/2014 (24.6.2013)

č. 4/2012 – Doktorské studium (1.1.2013)

č. 3/2012 – Doktorské stipendium (1.12.2012)

č. 2/2012 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2012/2013 (27.6.2012)

č. 1/2012 – O zřízení pracoviště Grafické a multimediální laboratoře v rámci Centra profesního vzdělávání

č. 9/2011 – Uznávání odstudovaných předmětů (1.12.2011)

č. 8/2011 – Přidávání kreditů (1.12.2011)

č. 7/2011 – Změna v Opatření děkana č. 1/2010 (1.12.2011)

č. 6/2011 – Uznávání odstudovaných předmětů (31.8.2011)

č. 5/2011 – Opatření pro doktorské studium – s účinností od 31.12.2012 se ruší

č. 4/2011 – Zřízení Centra profesního vzdělávání (13.6.2011)

č. 3/2011 – Přiznání stipendia na FIS pro akademický rok 2011/2012 (1.6.2011)

č. 2/2011 – Opatření pro doktorské studium FIS – s účinností od 18.2.2011 se ruší

č. 1/2011 – Přerušení studia a přestup mezi obory fakulty (1.2.2011)

č. 3/2010 – Přiznání stipendia pro rok 2010/2011 (1.6.2010)

č. 2/2010 – Přerušení studia a přestup mezi obory fakulty – s účinností od 1.2.2011 se ruší

č. 1/2010 – Podávání žádostí a omluvenek přes ISIS (1.5.2010)

č. 8 – Studentům hlásícím se na státní bakalářskou zkoušku (1.4.2005)

č. 5 – Doktorská stipendia (1.9.2003) + Dodatek k opatření děkana 5/2003 (1.5.2011) – s účinností od 1.12.2012 se ruší

č. 2 – Prokazování totožnosti při plnění studijních povinností u předmětů zajišťovaných FIS (22.5.2002)

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů

Zápisy z jednání studijních rad

Formuláře Fakulty informatiky a statistiky

Formuláře VŠE


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague