Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj

e-mail: mazouchp@vse.cz
NB 4.p., m.č. 427, tel. +420-224 095 453

Osobní údaje

Vzdělání

1999 – 2005: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, studijní obor: Statistika a pojistné inženýrství (Ing.)

2005 – 2010: Vysoká škola ekonomická v Praze, studijní obor: Statistika (Ph.D.)

Od roku 2009: student magisterského studia, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, studijní obor: demografie

 

Profesní (pedagogicko-vědecká) kariéra

2006 – 2010 Katedra statistiky a pravděpodobnosti

2010 – 2011 Katedra demografie

2010 – dosud Katedra ekonomické statistky

2007 – 2010 výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb (součást FIS VŠE) na DPP

2009 – 2012 výuka na Soukromé vysoké škole ekonomické a Unicorn Collage na DPP

2010 – dosud výuka a další spolupráce s Českým statistickým úřadem na DPČ

Profesní specializace

Ekonomická statistika, demografie, lidský kapitál

 

Vyučované kurzy

Od roku  2006: základní kurzy statistiky, demografie a pokročilé kurzy ekonomické statistiky a demografie na Vysoké škole ekonomické v Praze

 

Výzkumná činnost

 

Projekty MŠMT

2006 – 2011 Reprodukce lidského kapitálu (RELIK) – člen řešitelského týmu

 

Projekty Grantové agentury ČR (GAČR)

2011 – 2016 Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce, trendy – člen řešitelského týmu (vedoucí týmu za část VŠE)

 

Interní grantová agentura VŠE

2006 – 2007 Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomiičlen řešitelského týmu

2007 – 2008 Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstvavedoucí řešitelského týmu

2008 – 2009 Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jejich návratnostičlen řešitelského týmu

2008 – 2009 Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondůvedoucí řešitelského týmu

2009 – 2010 Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrůvedoucí řešitelského týmu

2010 – 2011 Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstvavedoucí řešitelského týmu

2011 – 2012 Odhad regionálních cenových hladin – vedoucí řešitelského týmu

2010 – 2011 Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání – člen řešitelského týmu

2012 – 2013 Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionůčlen řešitelského týmu

Ostatní činnosti v rámci VŠE

Akademický senát VŠE

–          řádným členem 2003 – 2011 (ukončení členství z důvodu neslučitelnosti funkcí) nejprve jako zástupce studentů, později akademických pracovníků FIS

–          předseda Kolejní a stravovací komise

Akademický senát FIS VŠE

–          řádným členem 2005 – 2001 (ukončení členství z důvodu neslučitelnosti funkcí) nejprve jako zástupce studentů, později akademických pracovníků

–          jedno funkční období místopředseda AS FIS

Tajemník pro studentské záležitosti děkana FIS

–          2006 – 2011 práce se studenty, reprezentace fakulty na různých akcích (Gaudeamus)

–          v roce 2009 krátce také tajemník pro studentské záležitosti rektora VŠE

Komise FIS

–          člen Disciplinární komise v období členství v AS FIS

–          člen Konkurzní komise v období členství v AS FIS

Další organizované akce

–          člen organizačního výboru několika mezinárodních konferencí pořádaných na VŠE (nebo ve spolupráci s VŠE)

  • ESRA 2007 (Účastníků: 380, z toho zahraničních: 350)
  • Quantitative Methods in the Social Sciences 2007 (Účastníků: 80, z toho zahraničních: 75)
  • AMSE 2009 (Účastníků: 80, z toho zahraničních: 25)
  • Statistics: Investment in the Future 2 (Účastníků: 170, z toho zahraničních: 120)
  • International conference on robust statistic (Účastníků: 200, z toho zahraničních: 180)
  • ISF 2011 (Účastníků: 320, z toho zahraničních: 305)
  • International workshop on modeling (Účastníků: 180, z toho zahraničních: 165)

–          organizátor workshopů

  • Podzimní seminář péče o talenty v matematice 2007 (Účastníků: 30)
  • International wokshop on robust statistic 2010 (Účastníků: 50, z toho zahraničních: 48)

Reprezentace VŠE

–          člen poroty celoškolské přehlídky středoškolských odborných prací v komisi Ekonomika a řízení

–          člen Námitkové komise společnosti SCIO

–          výuka na kurzech realizovaných např. ČSÚ

–          recenze článků v časopisech a prací (např. Statistika, Prague Economic Papers, Nadace Josefa Hlávky)

 

Publikační činnost

Knižní monografie

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Lidský kapitál – měření, souvislosti, prognózy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. 116 s. Beckova edice ekonomie 116. ISBN 978-80-7400-380-6. (Další autoři: VLTAVSKÁ, Kristýna).

 

ŠTĚDROŇ, Bohumír, POTŮČEK, Martin, KNÁPEK, Jaroslav, MAZOUCH, Petr. Prognostické metody a jejich aplikace. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7179-174-4.

 

Články v časopise s impakt faktorem

TEODORIDIS, Vasilis, KOVAR-EDER, Johana, MAZOUCH, Petr. Integrated Plant Record (IPR) Vegetation Analysis Applied to Modern Vegetation in South China and Japan. Palaios [online], 2011, roč. 26, č. 9–10, s. 623–638. ISSN 0883-1351. URL: http://palaios.geoscienceworld.org/content/26/10/623.abstract.
[Impakt faktor 2010: 1.709]

 

TEODORIDIS, Vasilis, MAZOUCH, Petr, SPICER, R.A., UHL, Dieter. Refining CLAMP – Investigations towards improving the Climate Leaf Analysis Multivariate Program. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2011, roč. 299, č. 1–2, s. 39–48. ISSN 0031-0182.
[Impakt faktor 2010: 2.390]

 

TEODORIDIS, Vasilis, KVAČEK, Zlatko, ZHU, Hua, MAZOUCH, Petr. Environmental analysis of the mid-latitudinal European Eocene sites of plant macrofossils and their possible analogues in East Asia. PALAEOgeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2012, č. 333–334, s. 40–58. ISSN 0031-0182.
[Impakt faktor 2011: 2.392]

 

KNORR, UTE C., KOVAR-EDER, Johanna, MAZOUCH, Petr, ROTH-NEBELSICK, Anita. Fruit dispersal ecology of woody taxa in temperate to tropical forests of China and Japan. PALAIOS, 2012, roč. 27, č. 7–8, s. 523–540. ISSN 0883-1351.
[Impakt faktor 2011: 1.804]

 

Články v časopise – recenzované

MAZOUCH, Petr, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub. Prognóza struktury vzdělanosti v České republice do roku 2050. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. III, č. 6, s. 103–107. ISSN 1336-7420.

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Souvislosti vzdělanosti, nezaměstnanosti a ekonomického růstu z regionálního hlediska. Demografie [CD-ROM], 2007, roč. 49, č. 4, s. 182–188. ISSN 0011-8265.

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Ukazatel vzdělanosti populace: využitelnost odhadů z různých datových zdrojů. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. III, č. 6, s. 41–51. ISSN 1336-7420.

MALEČKOVÁ, Romana, MAZOUCH, Petr, SIVKOVÁ, Olga, VOJTKOVÁ, Michaela. Aktuální populační progózy České republiky – srovnání vstupních předpokladů. Demografie, 2009, roč. 51, č. 2, s. 77–86. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr. Možnosti modelování úmrtnosti. Forum Statisticum Slovacum, 2009, č. 7, s. 110–114. ISSN 1336-7420.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Prognóza ekonomického vývoje v krajích České republiky ve vztahu k prognóze vzdělanosti. Demografie [CD-ROM], 2009, roč. 51, č. 1, s. 65–71. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, KOSCHIN, Felix, FISCHER, Jakub, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, KAČEROVÁ, Eva. Prognóza úrovně vzdělanosti v krajích České republiky. Demografie [CD-ROM], 2009, roč. 51, č. 1, s. 56–64. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, JEŘÁBKOVÁ, Věra. Další možnosti modelování úmrtnosti. Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 151–154. ISSN 1336-7420.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu? Demografie [CD-ROM], 2010, roč. 52, č. 1, s. 123–130. ISSN 0011-8265.

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Jaké je postavení studentů vysokých škol po dvaceti letech transformace vysokého školství. Demografie [CD-ROM], 2010, roč. 52, č. 4, s. 165–173. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Regionální rozdíly v účasti na vysokoškolském vzdělání. Demografie, 2010, roč. 52, č. 3, s. 215–219. ISSN 0011-8265.

PETKOVOVÁ, Ludmila, MAZOUCH, Petr. Ekonomická aktivita obyvatelstva z pohledu střední délky ekonomické aktivity. Forum Statisticum Slovacum, 2011, roč. 7, č. 7, s. 193–198. ISSN 1336-7420.

TEODORIDIS, Vasilis, KOVAR-EDER, Johanna, MAREK, Petr, KVAČEK, Zlatko, MAZOUCH, Petr. The integrated plant record vegetation analysis: interntet platform and online application. Sborník Národního muzea v Praze, 2011, roč. 67, č. 3–4, s. 159–165. ISSN 0036-5343.

CADIL, Jan, MAZOUCH, Petr. PPS and EU Regional Price Level Problem. The Open Political Science Journal [online], 2011, roč. 4, č. 4, s. 1–5. ISSN 1874-9496. URL: http://www.benthamscience.com/open/topolisj/articles/V004/1TOPOLISJ.pdf.

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Private Rate of Return on Human Capital Investment in the Czech Republic: Differences by Study Fields. Statistika, 2012, roč. 49, č. 1, s. 23–30. ISSN 0322-788X.

 

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. What means competitiveness of tertiary sector in regions? Jindřichův Hradec 08.09.2010 – 10.09.2010. In: IDIMT-2010 Information Technology – Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner Verlag universität, 2010, s. 237–242. ISBN 978-3-85499-760-3.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Adult Education Survey as a Useful Additional Data Source for Human Capital Analyses and Prognoses. Praha 09.06.2011 – 10.06.2011. In: Effiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2011, s. 215–220. ISBN 978-80-213-2183-0.