Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kolegium děkana

  • orgán, který se skládá z vedení fakulty, tedy děkana, všech proděkanů, tajemnice fakulty, vedoucích kateder, ředitele Centra profesního vzdělávání a tajemníka pro studentské záležitosti. Zasedání kolegia děkana se konají zpravidla jednou měsíčně, vždy ve středu od 9,30 v kanceláři děkana fakulty.
Člen orgánu Identifikace E-mail
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. KSTP FIS arlt@vse.cz
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. KSA doucek@vse.cz
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. KEST fischerj@vse.cz
Ing. Marie Gvoždiaková DEK4 gvozdiak@vse.cz
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. KSTP hindls@vse.cz
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. KEKO jablon@vse.cz
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. KMAT klufa@vse.cz
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. KDEM langhamj@vse.cz
PhDr. Jan Machytka CPV macj02@isis.vse.cz
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. KSTP marek@vse.cz
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. KEST mazouchp@vse.cz
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. KIT ota.novotny@vse.cz
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. KSTP FIS hana.rezankova@vse.cz, rezanka@vse.cz
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI sklenak@vse.cz
Ing. Zdeněk Vondra CPV, doktorand xvonz03@vse.cz, zdenek.vondra@vse.cz