Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Proděkan pro vědu a výzkum

e-mail: doucek@vse.cz
NB 4.p., m.č. 452, tel. +420-224 095 409

Osobní údaje

Vzdělání a kvalifikace
2007 – Jmenován profesorem pro obor Informatika,
1997 – Obhajoba habilitační práce na téma „MIS řízení jejich tvorby“,
1992 – Obhajoba disertační práce na téma „Modelový přístup k odhadům základních ekonomických charakteristik softwarových projektů,
1981-1984 – Vysoká škola ekonomická, obor EMV.

Zaměstnání
2010 – proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze,
2007 – vedoucí katedry systémové analýzy, FIS, VŠE,
2004-2006 – proděkan pro mezinárodní vztahy Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze,
1990-2006 – Vysoká škola ekonomická, katedra systémové analýzy. Odborný asistent a docent na katedře systémové analýzy. Oblasti práce – bezpečnosti IS/ICT, manažerské informační systémy – jejich specifikace vývoj a implementace, řízení tvorby projektů informačních systémů.
1984-1990 – Vysoká škola ekonomická, katedra ASŘ. Od roku 1984 do roku 1985 jsem nastoupil na studijní pobyt na KASŘ. V letech 1985 až 1987 jsem byl vědeckým pracovníkem katedry a od roku 1987 – jsem pracoval jako odborný asistent KASŘ. Po dobu pobytu na KASŘ jsem vyučoval základy algoritmizace a ekonomiku zpracování dat.

Odborná činnost

Publikace:
Monografie 15
Skripta 15
Články v recenzovaných časopisech 61
Příspěvky na koferenceních 113

Zúčastnil se na řešení 15 tuzemských i mezinárodních projektů, včetně projektů GAČR a Evropských projektů. Řešení dalších dvou projektů probíhá i v současnosti (Spolupráce s TU Košice –Slovensko, Universita Vídeň – Rakousko).
Je členem 5 výborů mezinárodních konferencí jak v Evropě, tak i v USA.
Je členem pracovní skupiny ISO SC 27 ISO Bezpečnost informačních technologií.