Termíny

23.1.2017 - 27.1.2017 - International Week

25.1.2017 18:00 - Setkání s absolventy FIS

9.2.2017 09:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborný rada v samostatném oddělení projektového řízení na ČTÚ

Související stránky

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborného rady v samostatném oddělení projektového řízení

v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

s místem výkonu služby: Praha

 

Více informací zde