Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
RUSKO – Stipendia prostřednictvím Asociace absolventů

Možnosti jak se ucházet o stipendium pro studium na vysokých školách v Ruské federaci od akademického roku 2013/2014.

Dobrý den,

rádi bychom Vás upozornili na to, že Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol v ČR i v letošním roce informuje o možnosti ucházet se o stipendium pro studium na vysokých školách v Ruské federaci od akademického roku 2013/2014.

V minulosti byla tato stipendia použitelná jak pro bakalářské („подфак и бакалаврат“) nebo magisterské („на базе имеющегося образования – „бакалавр“) studium, tak i pro aspiranturu nebo vědeckopedagogickou stáž, a lze předpokládat, že by tomu tak mohlo být i nadále.

Obsáhlejší informace přikládáme v příloze této zprávy, kde je uvedena též kontaktní adresa na Asociaci absolventů, kde se zájemci musí informovat na přesné a podrobné podmínky a  přikládáme rovněž Dopis organizace „Inkorvuz“ informující o této nabídce.

Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol v ČR vypracuje seznam zájemců o tato stipendia, který je třeba zaslat organizaci Inkorvuz do Moskvy  do 15. května 2013, žadatelé by proto měli předat přihlášky Asociaci absolventů CO NEJDŘÍVE.

Inkorvuz negarantuje získání stipendia, zprostředkuje však účast na konkurzu, který pořádají „specializované složky ministerstva zahraničních věcí RF a jednotlivé vysoké školy na základě stanovených kvót“.

Ruská strana v minulosti zaručovala stipendistům a lze předpokládat, že tomu tak bude i nadále:

  • výplatu stipendia ve stejné výši jako ruským občanům
  • ubytování za stejných podmínek jako u domácích studentů a postgraduantů.

Prosíme o předání  informace případným zájemcům o studium a sdělujeme, že celá zpráva bude v nejbližší době též zveřejněna na naší webové stránce, viz RUSKÁ FEDERACE.