Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát FIS vyhlašuje řádné volby do AS FIS

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky VŠE vyhlašuje
řádné volby do Akademického senátu FIS s funkčním obdobím členů
od 12. listopadu 2017 do 11. listopadu 2020.

Termín voleb stanoví volební komise, a to tak, aby se volby konaly v období od
9. října 2017 do 11. října 2017. Kandidáti podávají své přihlášky v období od
4. září 2017 od 10 hodin do 22. září 2017 do 12 hodin na sekretariát děkana FIS, číslo dveří NB 405. Písemná přihláška kandidáta musí být v souladu s Volebním řádem FIS a musí být podána v zalepené obálce s označením „Volby AS FIS“. V případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 je součástí přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena AS FIS podle zákona č. 451/1991 Sb.
Akademický senát FIS zakazuje jakoukoliv propagaci v den voleb v prostorách VŠE.
Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do tří pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se předsedkyni volební komise Ing. Vltavské elektronickou poštou na adresu kristyna.vltavska@vse.cz.