Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS dne 14. 6. 2017 od 9 hod.

Související stránky

Příští zasedání AS FIS se bude konat dne 14. 6. 2017 od 9:00 v místnosti NB 473.

Body jednání:

1. Výroční zpráva o činnosti FIS
2. Vyhlášení voleb do AS FIS
3. Různé

V souladu s § 27 odst. 3 Zákona o vysokých školách jsou příslušné materiály zpřístupňovány členům akademické obce FIS prostřednictvím sharepointu
zde