Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS dne 19. 4. 2017 od 9 hod.

Související stránky

Příští zasedání AS FIS se bude konat dne 19. 4. 2017 od 9:00 v místnosti NB 473.

Body jednání:

1. Čerpání rozpočtu FIS v roce 2016
2. Návrh rozpočtu FIS na rok 2017
3. Statut FIS
4. Volební řád AS FIS
5. Jednací řád AS FIS
6. Jednací řád Vědecké rady FIS
7. Různé

V souladu s § 27 odst. 3 Zákona o vysokých školách jsou příslušné materiály zpřístupňovány členům akademické obce FIS prostřednictvím sharepointu
zde