Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS dne 31. 5. 2017 od 10 hod.

Související stránky

Příští zasedání AS FIS se bude konat dne 31. 5. 2017 od 10:00 v místnosti NB 473.

Body jednání:

1. Návrh Statutu FIS
2. Různé

V souladu s § 27 odst. 3 Zákona o vysokých školách jsou příslušné materiály zpřístupňovány členům akademické obce FIS prostřednictvím sharepointu
zde