Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení voleb do AS VŠE

Související stránky

Akademický senát FIS vyhlašuje volby do Akademického senátu VŠE

na středu 25. 4. 2018
od 9:00 do 16:30
na místnosti 473 NB.

Akademický senát FIS dále stanoví termín a způsob podávání přihlášek do voleb následovně:

Návrhy opatřené souhlasem navrženého kandidáta s kandidaturou bude volební komise přijímat do úterý 10. 4. 2018 12.00 prostřednictvím sekretariátu děkana FIS, číslo dveří NB405.

Připomínáme, že podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon) je v případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 nezbytnou součásti přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena AS.

Schváleno per rollam 23. 3. 2018

Příloha: Nominacni-navrh-volby-AS