Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek bakalářského oborů Aplikovaná informatika a Informatika

V akademickém roce 2017/2018 se budou státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:

  • 24.1. – 2.2.2018 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 13.12.2017 do 14:00)
  • 11.6 – 21.6.2018 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 2.5.2018 do 14:00)

Upozorňujeme studenty, že čas uvedený v rozpisu, je čas, kdy začíná samotná zkouška. Student si tedy tahá otázku a připravuje si odpověď již v době zkoušení studenta, který je v rozpisu uveden před ním. Proto žádáme, aby jste se na zkoušku dostavili včas.

Studenti, kteří odevzdali práci na Katedře systémové analýzy se řídí pokyny, které obdrží mailem od pí Křivánkové (sekretářka KSA). Studenti ostatních kateder pak podle následujících pokynů:

  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v 8:00 (případně 9:00, 9:30, 12:00, 13:00, 14:00), se dostaví v 7:30 ( 8:30, 9:00, 11:30, 12:30, 13:30) na sekretariát katedry informačních technologií NB 415.
  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v jiném čase než v 8:00 , se dostaví minimálně hodinu a půl před místnost konání zkoušky.
  • Studenti, kteří jsou druzí a třetí, se dostaví v 8:00 (13:00, 14:00) před místnost konání zkoušky.
  • Studenti na dalších místech v pořadí se dostaví vždy o hodinu a půl dříve před místnost konání zkoušky.

Rozpis státních zkoušek bude zveřejněn začátkem ledna 2018.