Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zavěrečná zkouška a obhajoba DP

Státní závěrečná zkouška z oboru Podniková informatika se koná v jednom termínu s obhajobou diplomové práce.  Podmínkou je splnění všech studijních povinností hlavní i vedlejší specializace, vyjma složené státní zkoušky z vedlejší specializace.

V semestru, ve kterém student odevzdává diplomovou práci a chce absolvovat státní závěrečnou zkoušku, si zapíše mimosemestrální kurzy:

  • PI1_1 Státní zkouška ze studijního oboru
  • DIP_D Obhajoba diplomové práce

Na konkrétní termín se student nepřihlašuje, termín určuje garant distančního studia dle počtu odevzdaných diplomových prací. Aktuální rozpis termínů bude po odevzdání diplomových prací uveden zde.

Termín odevzdání diplomových prací pro obhajobu v září 2017.
nejpozději 26.6.2017 do 14:00.
Diplomové práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415). Obhajoba diplomové práce a státní zkouška se bude konat  26.9.2017.

Termín odevzdání diplomových prací pro obhajobu v lednu 2018
nejpozději do xx.x.2017 14:00 hod.
Diplomové práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415).

Rozpis SZZ a obhajob září 2017

26.9.2017  NB 414A prof. Basl, doc. Střížová, doc. Svátek

čas student vedoucí DP oponent DP
15:00 Prokopová Iva, Bc. prof. Ing. Josef Basl, CSc. Ing. Jana Fortinová
16:00 Volf Karel, Bc. Ing. Martin Matějka doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
17:00 Vondráček Ladislav, Bc. jen SZZ

první v seznamu se dostaví ve 14:30 na sekretariát KIT, č. dv. 415, ostatní studenti se dostaví na přípravu v 15:00h před sekretariát KIT.

 

Při státní závěrečné zkoušce student odpovídá na dvě otázky. Níže jsou uvedeny okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce a povinná literatura. Protože se od ZS 2015/2016 realizuje výuka oboru Podniková informatika podle reakreditovaného studijního programu, v němž došlo ke změnám v skladbě povinných předmětů, platí pro studenty, kteří zahájili studium v ZS 2015/2016 a později upravené okruhy:

Pro studenty, kteří zahájili studium dříve než v ZS 2015/2016 platí původní okruhy a literatura:

 

Náležitosti odevzdání diplomové práce:

  • mít vedoucím diplomové práce v InSISu vyplněno Zádaní diplomové práce a jméno oponenta (student si sám předem zkontroluje a v případě potřeby včas s vedoucím práce doplní!)
  • nejpozději den před odevzdáním práce na sekretariát KIT (nb 415) uložit diplomovou práci ve formátu pdf  do InSISu (práci již není možné měnit)
  • nejpozději den před odevzdáním práce na sekretariát KIT (nb 415) vyplnit abstrakt a klíčová slova v češtině a v angličtině v InSISu
  • na sekretariát KIT (nb 415) odevzdat 1x vytištěný výtisk diplomové práce v pevných deskách s volně vloženým odborným životopisem

S posudky diplomové práce se může diplomant seznámit prostřednictvím InSISu, kam budou vloženy nejpozději tři dny před termínem obhajoby.

Formulář posudku vedoucího diplomové práce

Formulář posudku oponenta diplomové práce