Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace pro studenty oboru PI

Pro studenty oboru Podniková informatika s distanční formou studia jsou k dispozici vedlejší specializace nabízené Fakultou podnikohospodářskou. Tutoriály předmětů těchto specializací se konají pravidelně ve středu a ve čtvrtek v prvním, sedmém a třináctém týdnu semestru. (Konkrétní datum je uvedeno v ISISu u rozvrhu pro daný semestr).

Studium vedlejší specializace je ukončeno státní zkouškou. Na státní závěrečnou zkoušku se studenti přihlašují v ISISu poté, co si v období registrací zaregistrují mimosemestrální kurs „Státní zkouška z vedlejší specializace“.

 

Výběr vedlejší specializace

Studenti si registrují a následně zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v zimním semestru 2017/2018, musí si ji registrovat v letním semestru 2016/2017 atd.

Postup a termíny registrací vedlejších specializací

Poslat e-mail studijní referentce paní Hudcové, který bude obsahovat:

  • jméno, příjmení, xname
  • informaci, že jste studentem(kou) oboru Podniková informatika
  • název vedlejší specializace, kterou máte zájem si zaregistrovat

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

Tutoriály předmětů vedlejších specializací probíhají podle následujícího pravidelného rozpisu

Termíny tutoriálů předmětů vedlejších specializací v letním semestru 2016/2017, jsou ( ve středu a ve čtvrtek):

  • 1. tutoriál:  od 15.2. – 16.2.2017,
  • 2. tutoriál:  od 22.3. – 23.3.2017
  • 3. tutoriál:  od 26.4. – 27.4.2017

 

3MS – Malé a střední podniky v tržním hospodářství

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

Vedlejší specializace 3MS Malé a střední podniky

středa
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2 11:00 – 12:30 RB 459
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání 12:45 – 14:15 RB 436
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP 14:30 – 16:00 RB ?
čtvrtek
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1 11:00 – 12:30 RB 436
3MA543 Podnikatelské praktikum 12:45 – 14:15 RB 436

 

3HR – Personální management

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

Základní informace o VS 3HR

středa
3PA541 Stimulace v řízení lidí 11:00 – 12:30 RB 436
3PA523 Řízení lidských zdrojů 12:45 – 14:15 RB 359
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy 14:30 – 16:00 RB 436
čtvrtek
3PA546 Metody personální práce 11:00 – 12:30 RB 359
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 12:45 – 14:15 RB 459

 

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v ISISu.