Vedlejší specializace pro studenty oboru PI

Pro studenty oboru Podniková informatika s distanční formou studia jsou k dispozici vedlejší specializace nabízené Fakultou podnikohospodářskou. Tutoriály předmětů těchto specializací se konají pravidelně ve středu a ve čtvrtek v prvním, sedmém a třináctém týdnu semestru. (Konkrétní datum je uvedeno v InSISu u rozvrhu pro daný semestr).

Studium vedlejší specializace je ukončeno státní zkouškou. Na státní závěrečnou zkoušku se studenti přihlašují v InSISu poté, co si v období registrací zaregistrují mimosemestrální kurs „Státní zkouška z vedlejší specializace“.

 

Výběr vedlejší specializace

Studenti si registrují a následně zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v letním semestru 2017/2018, musí si ji registrovat v zimním semestru 2017/2018 atd.

Postup a termíny registrací vedlejších specializací

Poslat e-mail studijní referentce paní Hudcové, který bude obsahovat:

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

Tutoriály předmětů vedlejších specializací probíhají podle následujícího pravidelného rozpisu

Termíny tutoriálů předmětů vedlejších specializací v letním semestru 2017/2018, jsou ( ve středu a ve čtvrtek):

 

3MS – Malé a střední podniky v tržním hospodářství

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

informace o vedlejší specializaci

 

středa
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2 9:15 – 10:45 RB 459
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání 11:00 – 12:30 RB 459
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP 12:45 – 14:15 RB 459
čtvrtek
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1 11:00 – 12:30 RB 459
3MA543 Podnikatelské praktikum 12:45 – 14:15 RB 359

 

3HR – Personální management

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

informace o vedlejší specializaci

středa
3PA541 Stimulace v řízení lidí 11:00 – 12:30 RB 359
3PA523 Řízení lidských zdrojů 12:45 – 14:15 RB 359
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy 14:30 – 16:00 RB 459
čtvrtek
3PA546 Metody personální práce 11:00 – 12:30 RB 359
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 12:45 – 14:15 RB 459

 

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague