Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Den doktorandů 2009

14. Den doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky

Sborník 2009

Vyhlášení výsledků vědeckého semináře konaného dne 26. 2. 2009

Příspěvky v sekci Informatika

1. místo

Ing. Tomáš Kliegr: UTA – NM: algoritmus pro hledání nemonotónních užitkových funkcí (Školitel: doc. Rauch)

2. místo

Ing. Zuzana Šedivá: Hodnocení úspěšnosti nasazení e-learningové aplikace ve výuce na VŠ (Školitel: doc. Pour)

3. místo

Ing. Milan Rubeš: Použití Common Data Modelu při integraci aplikací (Školitel: prof. Jandoš)

Příspěvky v sekci Kvantitativní metody v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum

2. místo

Ing. Andrej Chu: Metaheuristická metóda mravčej kolónie a jej aplikácia na kombinatorické optimalizační úlohy (Školitel: prof. Jablonský)

2. místo

Ing. Jan Zouhar: Vícenásobná marginalizace v dodavatelských řetězcích: Multiagentní přístup (Školitel: prof. Fiala)

Statistika

1. místo

Mgr. Milan Bašta: Wavelety a volatilita (Školitel: prof. Arlt)

2. místo

Mgr. Pavel Pešout: Aplikace MAP algoritmu na shlukování křivek (Školitel: doc. Marek)

2. místo

Ing. Ondřej Vilikus: Hierarchický bayesovský model v úloze s nestejnými rozsahy srovnávaných výběrů (Školitel: prof. Hebák)

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum FIS