Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Applied Informatics PhD Meetup (AIPM) a Applied Informatics Networking Afternoon (AINA)

Související stránky

Obě akce jsou určeny pro doktorandy oboru Aplikovaná informatika FIS VŠE, jejich školitele a členy oborové rady, dále pak i pro konzultanty a další spolupracovníky vědeckých týmů. Jejich cílem je zejména:

  • seznamovat se na profesní i lidské úrovni, napříč katedrami a pracovními skupinami
  • vyměňovat si zkušenosti o metodách vědecké práce a kontakty na relevantní externí pracoviště
  • diskutovat organizační otázky doktorského studia na oboru.

AIPM je celodenní výjezdní akce s větším počtem jednotlivých prezentací (pracovní skupiny a centra, větší projektové týmy, stáže a jiné výjezdy, disertační projekty jednotlivých doktorandů atd.). Její součástí je i společenský program (raut, sportování). Koná se koncem jara / začátkem léta; od r. 2018 bude spojena s obhajobami projektů doktorandů 1. ročníku.

AINA je kratší podvečerní setkání přímo v prostorách VŠE. Od ročníku 2016 je spojeno se zasedáním oborové rady DS a cíleně zahrnuje krátké prezentace doktorandů ve „střední fázi“ studia (kdy má velký význam získaná zpětná vazba). Koná se v říjnu nebo listopadu.


Nové: AINA 2017 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)

  • Archiv obsahuje souhrnou prezentaci o DSP a abstrakty i prezentace jednotlivých doktorandů (5)

Soubory prezentací a další materiály ze starších ročníků AIPM a AINA jsou k dispozici zde:

  • AIPM 2017 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)
  • AINA 2016 (ZIP archiv, prezentace PDF)
    • Archiv obsahuje souhrnou prezentaci o DSP a prezentace jednotlivých doktorandů (z 11 vystoupivších doktorandů mělo slidy k prezentaci jen 9)
  • AIPM2016 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)
  • AIPM2015 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)