Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Doktorský studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor : Aplikovaná informatika, Informatika

Komise pro obhajoby disertačních prací v příslušném oboru je alespoň šestičlenná, jmenovaná děkanem z členů komise pro obhajoby disertačních prací. Nejméně dva členové komise nesmí být členy akademické obce VŠE.

Předseda komise
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – katedra systémové analýzy

Zástupce předsedy
prof. Ing. Petr Berka, CSc. – katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. – katedra informačních technologií

Členové komise

Katedra informačních technologií

 • prof. Ing. Josef Basl, CSc.
 • doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
 • doc. George Feuerlicht, BSc., Ph.D.
 • prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.
 • doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 • doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Pour, CSc.
 • prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Katedra systémové analýzy

 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
 • doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
 • doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
 • doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.
 • doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Katedra informačního a znalostního inženýrství

 • prof. Ing. Petr Berka, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Rauch, CSc.
 • doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
 • doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
 • doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.

Zástupci jiných pracovišť VŠE, externích institucí a organizací

 • Ing. Václav Belák, PhD – MSD Global IT Innovation Center
 • Ing. Václav Derfler – ITS Praha
 • Ing. Erik Dianiš, Ph.D. – Adwise, s.r.o.
 • Ing. Jiří Gregor, CSc. – Plastika a.s.
 • Ing. Oto Hausmann – Datart, Praha
 • doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. – Centrum profesního vzdělávání FIS VŠE
 • Ing. Miroslav Hübner – PRE, Praha 10
 • Ing. Petr Hujňák, CSc., Per Partes Consulting, Praha 4
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
 • prof. Radim Jiroušek, DrSc. – Fakulta managementu VŠE
 • Ing. Petr Kadlec – Economy.cz, Praha
 • Ing. Martin Kejkula, Ph.D. – Česká spořitelna Praha 4
 • RNDr. Ing. Petr Kučera – Power Patterns. s.r.o., Praha 4
 • Ing. Martin Labský, Ph.D. – IBM T.J.Watson Research ČR
 • Ing. František Marek, CSc. – odborný konzultant, Praha
 • RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D. – KPMG ČR
 • PaeDr. Mgr. Petr Parma, CSc. – Extima s.r.o., Praha
 • doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně
 • Ing. Milan Přibyl, Ph.D. – GIST s.r.o., Hradec Králové
 • doc. Ing. Jan Skrbek, DrSc. – Technická univerzita Liberec
 • Ing. David Slánský, Ph.D. – KPMG ČR