Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny SDZ

Státní doktorské zkoušky oboru Aplikovaná informatika pro LS 2016/17 proběhnou 1. června 2017 od 9 do 13 hodin v místnosti 473NB.

Zkoušení doktorandi: Ing. Jana Fortinová, Ing. Jakub Albrecht, Ing. Lukáš Daněk, Ing. Václav Zeman.

 

Další termín státní doktorské zkoušky bude v lednu/únoru 2018.

Pozn.: SDZ není nutno složit v 6. semestru. Pokud student složil všechny dílčí zkoušky dle studijního plánu, má disertační práci v přiměřeně rozpracovaném stavu, a má již přijatý recenzovaný příspěvek/článek (viz Průvodce doktoranda), může se k SDZ přihlásit už v 5. semestru studia, nebo dokonce i dříve.