Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika v LS 2017/2018

Příští termín státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika (pro LS 2017/18) bude na přelomu května/června 2018. Přesné datum, čas a místo budou oznámeny na konci dubna po sestavení zkušebních komisí.

Doktorandi, kteří mají zájem tuto povinnost do konce LS 2017/18 splnit, musí doručit Přihlášku se všemi náležitostmi studijní referentce pí. Krajíčkové nejpozději do 16. dubna 2018.

Další termín státní doktorské zkoušky bude v květnu/červnu 2018.

Pozn.: SDZ není nutno složit v 6. semestru. Pokud student složil všechny dílčí zkoušky dle studijního plánu, má disertační práci v přiměřeně rozpracovaném stavu, a má již přijatý recenzovaný příspěvek/článek, může se k SDZ přihlásit už v 5. semestru studia, nebo dokonce i dříve.