Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika v ZS 2017/2018

Příští termín státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika (pro ZS 2017/18) bude na přelomu ledna/února 2018. Přesné datum, čas a místo budou oznámeny na začátku ledna po sestavení zkušebních komisí.

Doktorandi, kteří mají zájem tuto povinnost do konce ZS 2017/18 splnit, musí doručit Přihlášku se všemi náležitostmi studijní referentce pí. Krajíčkové nejpozději do 2. ledna 2018.

Další termín státní doktorské zkoušky bude v květnu/červnu 2018.

Pozn.: SDZ není nutno složit v 6. semestru. Pokud student složil všechny dílčí zkoušky dle studijního plánu, má disertační práci v přiměřeně rozpracovaném stavu, a má již přijatý recenzovaný příspěvek/článek, může se k SDZ přihlásit už v 5. semestru studia, nebo dokonce i dříve.