Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní předměty

OBOR APLIKOVANÁ INFORMATIKA

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje OVV:

IT_910   Základy vědecké práce

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajištuje fakulta:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

IT_904 Strategické řízení informačních systémů
IZI901 Teorie informačních a znalostních systémů
SA_903 Řízení kvality informačních systémů

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

OBOR EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje OVV:

IT_910   Základy vědecké práce

 • organizačně zajišťuje fakulta:

EKO902 Aplikovaná ekonometrie
EKO903 Počítačová optimalizace

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajišťuje OVV:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

OBOR STATISTIKA

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje fakulta:

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP911 Pokroky v teorii statistiky

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajišťuje OVV:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).