Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Magisterské studium v angličtině

Studijní program Aplikovaná informatika

Cílem oboru je připravit specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku v podnicích a organizacích, tj. odborníky s kombinací znalostí informatiky a managementu na ekonomickém základě, kteří budou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky IS/ICT prostředí i podnikové praxe. Studenti tak získávají velmi dobrou mezioborovou znalostní výbavu, což je nespornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia.
Studium zahrnuje osvojení znalostí z oblasti informačního managementu, řízení podnikové informatiky, řízení projektů, optimalizace podnikových procesů, auditu informačních systémů, získávání informací z dat dostupných v podnikových databázích, dokumentech, webech apod. Vzhledem k výuce v angličtině je také kladen důraz na využití znalostí a dovedností v nadnárodních společnostech nebo mezinárodních týmech.

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Obor nabízí zájemcům získání magisterského vzdělání v oblasti oficiální statistiky. Hlavní předměty se věnují vysvětlení podstaty oficiální statistiky na evropské i národní úrovni, systému národních účtů a metodiky výběrových šetření, další předměty se zaměřují na získání dovedností z matematické statistiky, časových řad a ekonometrie. Povinnou součástí studijního oboru je absolvování stáže v některé z institucí státní správy. Absolventi oboru se uplatní v národních či mezinárodních institucích státní správy, jako jsou statistický úřad, centrální banka či ministerstva. Absolventi oboru mohou své znalosti rovněž aplikovat při práci v konzultačních společnostech, bankách a dalších finančních institucích.

Obor nabízí zájemcům získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti statistiky, ekonometrie, teorie rozhodování a operačního výzkumu. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení, studenti se učí na seminářích pracovat samostatně a řešit rozsáhlejší projekty i v týmu. Absolventi oboru nacházejí uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech, výzkumech veřejného mínění nebo v podnikových řídících útvarech.