Magisterské studium

Studijní program Aplikovaná informatika

Charakteristika oboru Garantující katedra Studijní plán
2016/2017

Informační management KSA
Informační systémy a technologie KIT
Kognitivní informatika KIT
Podniková informatika (distanční forma studia) KIT
Znalostní a webové technologie KIZI
Information Systems Management (v anglickém jazyce) KSA, KIT, KIZI

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Charakteristika oboru Garantující katedra Studijní plán
2016/2017

Ekonometrie a operační výzkum KEKO
Ekonomická demografie KDEM
Statistika KSTP
Quantitative Economic Analysis (v anglickém jazyce) KSTP, KEKO
Official Statistics (v anglickém jazyce) KEST od 2017/18

Akreditace studijních programů


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague