Magisterské studium

Studijní program Aplikovaná informatika

Charakteristika oboru Garantující katedra Studijní plán
2017/2018

Informační management KSA
Informační systémy a technologie KIT
Kognitivní informatika KIT
Podniková informatika (distanční forma studia) KIT
Znalostní a webové technologie KIZI
Information Systems Management (v anglickém jazyce) KSA, KIT, KIZI bude doplněn

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Charakteristika oboru Garantující katedra Studijní plán
2017/2018

Ekonometrie a operační výzkum KEKO
Ekonomická demografie KDEM
Statistika KSTP
Quantitative Economic Analysis (v anglickém jazyce) KSTP, KEKO bude doplněn
Official Statistics (v anglickém jazyce) KEST bude doplněn

Akreditace studijních programů


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague