Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studium v zahraničí

Jednou z priorit Fakulty informatiky a statistiky je podpora studentů při získávání zkušeností při studiu v cizích jazycích. Fakulta podporuje jak výjezdy studentů na semestrální výměnné pobyty (v různých formách), tak i zapojování zahraničních profesorů do běžné výuky.

Obecné informace o možnostech studia v zahraničí získáte na Oddělení zahraničních styků VŠE (ozs.vse.cz). Informace o konkrétních specifických podmínkách, platných na Fakultě informatiky a statistky (uznávání předmětů,finanční podpora, jiné možnosti studia) naleznete v sekci častých otázek.

Možnosti studia v zahraničí pro doktorandy (odkaz na http://ozs.vse.cz/doktorandi/)

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte proděkana pro zahraniční vztahy (mazouchp@vse.cz)

Přehled aktuálních nabídek:

Studium MBA na BRADLEY UNIVERSITY, USA

:: EILC :: 2013/2014 :: podávání přihlášek

Možnosti jak se ucházet o stipendium pro studium na vysokých školách v Ruské federaci od akademického roku 2013/2014.

Stipendijní program V4 pro doktorandy a postdoktorandy