Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Časté otázky týkající se studia v zahraničí

Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?

Různých možností podpory studia v zahraničí je celá řada. Nejběžnějším způsobem je možnost semestrálního výměnného pobytu, které je možné absolvovat na konci bakalářského nebo v průběhu magisterského studia (více informací zde).

Kdy je dobré jet studovat?

Období vhodné pro studium v zahraničí je závislé na osobních preferencích studenta. Obecně lze říci, že nejvhodnější je situovat studijní semestr v zahraničí do první části navazujícího magisterského studia. Ale jistě není problém vyjet také na konci studia bakalářského, kdy již student tuší, jakou specializací by se chtěl v budoucnu zbývat. Podobně jako výběr místa pobytu je načasování vhodné zakomponovat co nejvíce do studijního plánu, protože studium v zahraničí má za úkol zejména prohloubení odborných znalostí studenta.

Kam je dobré jet studovat?

Výběr místa je vhodné sladit s odbornou profilací zahraniční školy. Je jasné, že někteří studenti si volí nejprve zemi nebo město a až pak se dívají na zaměření místních univerzit. Takový přístup není vhodný, studium v zahraničí má vést zejména k posílení odborné specializace studenta. Pro ilustraci míst a předmětů, které v minulosti studenti FIS v zahraničí studovali, se podívejte sem. Pro inspiraci můžete využít také závěrečné zprávy studentů, které jsou veřejně přístupné. S výběrem školy Vám může pomoci také některý z pracovníků katedry, kterého můžete požádat o radu s výběrem školy. V případě, že škola není v seznamu partnerských univerzit VŠE, můžete na školu vyrazit v režimu Freemover.

Jak si vybrat předměty?

Výběr předmětů je nutné konzultovat s proděkanem pro pedagogiku, který má možnost hodnotit vhodnost předmětů vzhledem k Vašemu studijnímu plánu. Předměty by měly rozšiřovat nebo nahrazovat předměty studované specializace.

Jak probíhá uznávání předmětů?

Po návratu ze zahraničí se musíte dostavit na studijní oddělení, kde v souladu se Studijním a zkušebním řádem (Hlava 5., článek 15) musíte požádat o uznání předmětů absolvovaných v zahraničí. Proto velmi dobře dbejte na výběr předmětů před odjezdem vzhledem ke struktuře svého studijního plánu.

Kdo podpisuje na fakultě Learning Agreement (LA)?

Na Fakultě informatiky a statistiky musí schválit LA nejprve proděkan pro pedagogiku, který posuzuje vhodnost a skladbu předmětů, vzhledem ke studijnímu plánu studenta. Následně LA podepíše také proděkan pro zahraniční vztahy. Žádáme tímto o dodržení posloupnosti podpisů, předejdete tak možným komplikacím a zdržení.

Jak podporuje fakulta studenty v zahraničí finančně?

FIS nabízí studentům mířícím studovat do zámoří podporu na zvýšené cestovní výdaje ve výši 10 000 Kč. Před odletem mají tito studenti právo požádat o podporu 5 000 Kč. Po návratu a odevzdání závěrečné zprávy mohou požádat o doplatek druhé poloviny podpory. Výplata neprobíhá automaticky, studenti si musí o podporu písemně zažádat u proděkana pro zahraniční vztahy.