Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

Hledat
Pokročilé hledání
Podezřelá periodika

Tento seznam obsahuje názvy nakladatelství, která nejsou chápána vědeckou komunitou jako nakladatelství korektní a uznávaná. Pokud budete publikovat svoje výstupy v neznámém nakladatelství, ověřte si, prosím, nejedná-li se o nakladatelství z tohoto seznamu.

http://scholarlyoa.com/publishers/

http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/

 

Videozáznam semináře Predátorské časopisy ve Scopusu, na kterém byla představena nová studie IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Studie mapuje pronikání predátorských výsledků do citační database Scopus, ukazuje dlouhodobý trend v čase, rozebírá rozdíly mezi zeměmi a podrobněji diskutuje povahu tohoto problému v České republice.

Prezentace autorů je k dispozici zde Predátorské časopisy ve Scopusu.