Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

Hledat
Pokročilé hledání
Vládní rada na Úřadu vlády ČR

Související stránky

Nabídka zaměstnání na Úřadu vlády České republiky

 

V rámci blížícího se výběrového řízení budeme hledat zájemce o obsazení pozice „vládní rada“ v Oddělení vnitřní bezpečnosti. Jedná se o přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou, se zařazením do 12. platové třídy.

Jakou konkrétní pracovní náplň může nový státní zaměstnanec očekávat?

  • Zajišťuje provoz bezpečnostních systémů Úřadu vlády, zpracovává plány, normy provozu těchto systémů – velmi dobrá znalost Excel, Word.
  • Organizuje projednávání problematiky vnitřní bezpečnosti Úřadu vlády s jinými útvary Úřadu, se subjekty veřejné a státní správy i nestátními organizacemi.
  • Připravuje dokumentaci a účastní se výběrových řízení v oblasti fyzické bezpečnosti.
  • Vykonává nezbytné činnosti definované zákonem č. 412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťuje zpracování a aktualizuje bezpečnostní politiky Úřadu vlády.
  • Řídí a koordinuje zpracování a aktualizaci dokumentů navazujících na bezpečnostní politiku Úřadu, odpovídá za jejich vzájemnou věcnou provázanost.
  • Zpracovává a aktualizuje Projekt fyzické bezpečnosti Úřadu, zajišťuje shodu technických prostředků s Projektem.
  • Zpracovává povodňový plán Úřadu vlády, odpovídá za jeho kompletnost a zajišťuje jeho průběžnou aktualizaci
  • Odpovídá za funkčnost technických prostředků opatření fyzické bezpečnosti Úřadu, v době nepřítomnosti zastupuje správce technických prostředků fyzické bezpečnosti.
  • Účastní se kontrolních dnů na investičních akcích Úřadu vlády, kde součástí stavby jsou technické prostředky opatření fyzické bezpečnosti.

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi byste se dozvěděli více, kontaktujte nás  na e-mailové adrese ovb@vlada.cz či přímo na telefonu 702170429.