Den otevřených dveří

proběhl v pátek 12. ledna 2018
Zájemci o bakalářské studium

10:00 – 11:00 hod.
Setkání s vedením fakulty
Vencovského aula
11:15 – 12:30 hod.
Setkání s učiteli dle oborů
od 12:30 hod.
Setkání se současnými studenty
– spojeno s prohlídkou školy

Úvodní slovo
Přijímací řízení

způsoby přijetí
prominutí zkoušek
uznávání studia ze zahraničí
testy přijímacího řízení

Výjezdy do zahranicí
Koleje
Stipendia
Diskuse
Posluchárna NB D

 

Multimédia v ekonomické praxi

Vencovského aula

Aplikovaná informatika

Informační média a služby

Posluchárna NB C

Matematické […]