Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek 1. kolo

Pro přijetí na FIS bez přijímacích zkoušek musí uchazeč splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek.

A) Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy v ČR nebo SR

Uchazeč podá elektronickou přihlášku ke studiu na Fakultu informatiky a statistiky a následně písemnou Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek do 30.4.2017 na děkanát Fakulty informatiky a statistiky, VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Součástí žádosti jsou střední školou potvrzené výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina.

Fakulta ověří, zda uchazeč absolvoval předměty matematika a angličtina s průměrem do 2,00 (včetně) z každého předmětu (7 známek ze 7 posledních vysvědčení). Dále bude ověřeno, že uchazeč podává přihlášku ke studiu na FIS VŠE v Praze poprvé.

květnu 2017 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a bude pozván k zápisu, který se koná v 13.6.2017. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 14.6.2017.

B) Přijetí na základě výsledku národních srovnávacích zkoušek SCIO

Uchazeč podá elektronickou přihlášku ke studiu na Fakultu informatiky a statistiky do 30.4.2017. Zúčastní se národních srovnávacích zkoušek (pouze test OSP obecné studijní předpoklady) společnosti SCIO (jednoho nebo více pokusů – poslední termín může být nejpozději 1.4.2017), kde uvede, že se hlásí na Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze. Společnost SCIO bude fakultu informovat o výsledku této zkoušky za předpokladu, že uchazeč u SCIO potvrdí souhlas s poskytnutím výsledků VŠE.

květnu 2017 fakulta zašle uchazeči dopis s oznámením, že splnil podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků srovnávacích zkoušek společnosti SCIO a bude pozván k zápisu, který se koná v 13.6.2017. V opačném případě (pokud podmínky nesplnil) bude uchazeč pozván na přijímací zkoušky, které se konají dne 14.6.2017.

C) Přijetí na základě soutěží

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí doložit účast a umístění.