Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bližší informace k přijímací zkoušce doktorské studium

Důležité termíny

Podání přihlášky

15.5.2017 na první i náhradní termín přijímacího řízení

Přijímací zkouška

1. termín 21.6.2017
2. náhradní termín (pouze po předložení odůvodněné žádosti) 15.9.2017

Termíny zápisu přijatých uchazečů do studia

  • budou upřesněny v den přijímacího řízení.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

Podmínky přijetí

Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) je veden v anglickém jazyce.

Obory doktorského studia otevírané v roce 2017/2018

Název
studijního
programu
Název oboru Standardní
délka studia
Předpokládaný
počet uchazečů
přijímaných ke studiu
Forma studia
Aplikovaná
informatika
Aplikovaná informatika 4 roky 16
4
Prezenční
Kombinovaná
Kvantitativní
medoty
v ekonomice
Ekonometrie a operační výzkum 4 roky 5
5
Prezenční
Kombinovaná
Statistika 4 roky 14
6
Prezenční
Kombinovaná

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Webové stránky: http://fis.vse.cz

p. Jitka Krajíčková, e-mail: krajicko@vse.cz