Kurz pro manažery Objectives and Key Results (OKRs): Set your organizational goals like Google

23. ledna 2019 pořádá fakulta kurz pro střední a vyšší management napříč odvětvími i napříč velikostmi firem zaměřený na OKR (Objectives and Key Results) inspirovaný zkušenostmi z Googlu.

Délka kurzu: 1 den

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 15.000,- (18.150,- vč. DPH)

Kurz je vyučován v angličtině.

Lektorem kurzu bude Paolo Lacche, se zkušenostmi s nasazováním OKR ve velkých nadnárodních společnostech, ale i v startupových firmách.

V posledních pěti letech bylo OKRs postupně přijato start-upy a špičkovými firmami po celém světě a stává se standardem pro nastavování cílů ve firmách. Během tohoto kurzu se naučíte, jak využít OKR jako výkonný komunikační rámec. Odhalíte doporučení k jeho aplikaci dle specifik vašeho podnikání s cílem dosáhnout cílů společně jako tým a k tomu i přizpůsobit strategii firmy.

Mnoho společností stále „schovává hlavu v písku“ před stanovováním cílů. Některé společnosti dokonce stanovují strategické cíle a měří svůj vývoj na základě takto „stanovených“ cílů. Pouze ty nejlepší společnosti na světě, jako jsou Google, Facebook, Twitter, Intel, Cap Gemini, Deloitte, Dell, Accenture, Samsung a další, komunikují v rámci svých týmů jednotně a společné cíle sjednocují a prezentují, aby je každý chápal a zaměřil se na ně. Všechny tyto společnosti používají OKR.

Podrobněji témata:

 • Co je to OKR
 • Rozdíl OKR vs. MBO vs. Executive scorecard
 • Prvky strategie
 • OKR rámec podrobněji:
  • OKR jako podnikový komunikační rámec
  • Příklady implementace OKR v reálném světě pro malé, velké a velmi velké týmy
  • Společné úskalí neúspěšně aplikovaného OKR
 • OKR a výkon funkčních týmů, prodejních týmů a jednotlivců
 • Prvky vytváření cílových map s OKR
 • Praktický workshop Nastavení OKR pro vaši organizaci a váš projekt

Registrace formou mailu zde