Mimořádné opatření FIS (průběžně aktualizováno) – čtěte

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole žádáme všechny studenty, aby ke kontaktu s pracovníky fakulty využívali výhradně spojení telefonem, e-mailem nebo jinými online nástroji.

Formu a obsah náhrady prezenčního studia všem studentům fakulty určí garanti jednotlivých předmětů. Garanti předmětů (případně vyučující daných předmětů) budou studenty kontaktovat elektronicky. V případě dotazů ke studiu daných předmětů se obracejte přímo na své pedagogy.

Studijní referentky FIS jsou k dispozici pro mailové konzultace a vyřizování elektronických žádostí.

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován – více <<zde>>.