Promoce absolventů magisterského studia – 12.10.2018

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Fakulta informatiky a statistiky – P O Z V Á N K A

Vážení absolventi navazujícího magisterského studia VŠE FIS , blahopřejeme Vám k Vašemu studijnímu úspěchu a oznamujeme Vám, že promoce všech magisterských absolventů, kteří složili poslední část státní zkoušky nejpozději 12.9.2018  (absolventi, kteří dokončí studium  po tomto termínu budou zařazeni do příští promoce 15.3.2019) se budou konat

v pátek 12. října 2018 ve Vencovského aule

od 10 hodin

Dostavte se prosím 1 hodinu před zahájením obřadu do vestibulu Vencovského auly (vchodem z 1. patra nové budovy) ve společenském oděvu. Včasný příchod je nezbytný, celé slavnostní akci předchází zapsání do promoční knihy a seznámení s ceremoniálem.

                Na slavnostní ceremoniál jsou srdečně zváni také Vaši příbuzní a přátelé. Ti zaujmou svá místa 15 minut před zahájením obřadu, z přízemí budovy VŠE.  Účast dětí předškolního věku se nedoporučuje, neboť může docházet k rušení obřadu. Délka obřadu je přibližně 50 minut.

Vaší případnou neúčast na promoci oznamte nejpozději 1 den předem telefonicky nebo e-mailem své studijní referentce.