Archiv rubriky: Aktuality

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

https://vse.sharepoint.com/:w:/r/sites/fis/tvurci-cinnost/strategie/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9E2F4B94-F757-43BF-B30F-9D9A9EC0E79D%7D&file=Metodika%2017%20%2B%20pro%20VS%20%E2%80%93%20schvaleno%2028.6.%202019.docx&action=default&mobileredirect=true

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Úřední hodiny FIS v době prázdnin (1.7.-30.8.2019)

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/6387/Uredni-hodiny-v-dobe-prazdnin-2019.pdf

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Bakalářské promoce absolventů FIS

V pátek 20. září 2019 od 13 hodin se konají ve Vencovského aule VŠE slavnostní promoce absolventů všech studijních oborů bakalářského programu Kvantitativní metody v ekonomice. V pátek 4. října 2019 od 9, 11 a 13 hodin se konají ve Vencovského aule VŠE slavnostní promoce absolventů všech studijních oborů bakalářského programu Aplikovaná informatika. Promoce jsou […]

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Bodové hranice pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných v úterý 25. června 2019 stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu na navazující magisterské obory na 50 bodů. Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://insis.vse.cz/prijimacky Úspěšným uchazečům bude rozhodnutí o přijetí ke […]

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Zápisy do International Week kurzů 2020 jsou otevřeny!

4. ročník International Weeku se koná od 20. do 23.ledna 2020, tentokrát jsou kurzy pořádány nejenom naší fakultou, ale i Fakultou financí a účetnictví a Národohospodářskou fakultou. Studenti si mohou vybrat ze 7 kurzů Nabídka kurzů I-Week 2020 International Week kurzy jsou: volitelné, intenzivní kurzy za 3ECTS kredity určené zejména studentům magisterských oborů vyučovány v […]

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena
-

Zápisy do magisterského studia FIS

Ve čtvrtek 27. června 2019 od 8:30, 9:30 a 10:30 hodin se konají v Likešově aule VŠE zápisy všech studijních oborů do magisterského studia FIS. Pozvánka

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/6397/Vysledky-na-web_1kolo_2019.pdf

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena
-

Magisterské promoce absolventů FIS

V pátek 21. června 2019 od 9, 11 a 13 hodin se konají ve Vencovského aule VŠE slavnostní promoce absolventů všech studijních oborů magisterského studia FIS. Pozvánka

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

FIS součástí Národní strategie umělé inteligence

VŠE se připojila k platformě AICZECHIA AICZECHIA je nově vzniklá národní platforma pro spolupráci odborníků z předních českých pracovišť působících v oblasti umělé inteligence. V současné době má AICZECHIA 41 členů (fellows), za VŠE jsou členy prof. Berka, prof. Rauch a prof. Svátek z katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky. Oblastmi, na které se VŠE zaměřuje, […]

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

Data X – Studuj předmět jako na UC Berkeley (4IT439)

Data X – Studuj předmět jako na UC Berkeley … 4IT439

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena