Archiv rubriky: Aktuality

Imatrikulace bakalářského studia

Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze proběhne 9. září 2019 ve Vencovského aule v areálu na Žižkově: v 08,30 hodin se dostaví studenti bakalářského oboru: Aplikovaná informatika v 10,30 hodin se dostaví studenti bakalářských oborů: Informační média a služby Multimédia v ekonomické praxi Matematické metody v ekonomii […]

Imatrikulace bakalářského studia

Zápisy do International Week kurzů 2020 jsou otevřeny!

Fakulta informatiky a statistiky tentokrát ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví a Národohospodářskou fakultou připravuje  již čtvrtý mezinárodní výukový týden International Week, který se uskuteční od 20. do 23. ledna 2020. V následujícím ročníku si můžete vybírat ze sedmi intenzivních kurzů vyučovaných v angličtině hostujícími profesory z partnertských univerzit a institucí. Kurzy jsou za 3ECTS […]

Imatrikulace bakalářského studia

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválena

https://vse.sharepoint.com/:w:/r/sites/fis/tvurci-cinnost/strategie/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9E2F4B94-F757-43BF-B30F-9D9A9EC0E79D%7D&file=Metodika%2017%20%2B%20pro%20VS%20%E2%80%93%20schvaleno%2028.6.%202019.docx&action=default&mobileredirect=true

Imatrikulace bakalářského studia

Úřední hodiny FIS v době prázdnin (1.7.-30.8.2019)

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/6387/Uredni-hodiny-v-dobe-prazdnin-2019.pdf

Imatrikulace bakalářského studia

Bodové hranice pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných v úterý 25. června 2019 stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu na navazující magisterské obory na 50 bodů. Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://insis.vse.cz/prijimacky Úspěšným uchazečům bude rozhodnutí o přijetí ke […]

Imatrikulace bakalářského studia
-

Zápisy do magisterského studia FIS

Ve čtvrtek 27. června 2019 od 8:30, 9:30 a 10:30 hodin se konají v Likešově aule VŠE zápisy všech studijních oborů do magisterského studia FIS. Pozvánka

Imatrikulace bakalářského studia

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/6397/Vysledky-na-web_1kolo_2019.pdf

Imatrikulace bakalářského studia
-

Magisterské promoce absolventů FIS

V pátek 21. června 2019 od 9, 11 a 13 hodin se konají ve Vencovského aule VŠE slavnostní promoce absolventů všech studijních oborů magisterského studia FIS. Pozvánka

Imatrikulace bakalářského studia

FIS součástí Národní strategie umělé inteligence

VŠE se připojila k platformě AICZECHIA AICZECHIA je nově vzniklá národní platforma pro spolupráci odborníků z předních českých pracovišť působících v oblasti umělé inteligence. V současné době má AICZECHIA 41 členů (fellows), za VŠE jsou členy prof. Berka, prof. Rauch a prof. Svátek z katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky. Oblastmi, na které se VŠE zaměřuje, […]

Imatrikulace bakalářského studia

Data X – Studuj předmět jako na UC Berkeley (4IT439)

Data X – Studuj předmět jako na UC Berkeley … 4IT439

Imatrikulace bakalářského studia