Bakalářské obory

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium sedm bakalářských oborů prezenčního studia (standardní doba studia 3 roky), z nichž tři spadají do programu Aplikovaná informatika a čtyři do Kvantitativních metod v ekonomice. Všechny obory vychovávají odborníky v dané oblasti a kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studenta. Data a IT jsou budoucnost a na fakultě se můžete učit od nejlepších z oboru. Kromě toho do výuky přichází i odborníci z komerčních firem i z veřejné správy.

Přehled bakalářských oborů

Aplikovaná informatika

Tento obor Vás naučí:

 • Navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy
 • Řídit projekty a týmy
 • IT znalosti doplněné o zkušenosti z ekonomie, financí, marketingu, managementu nebo práva
 • Odbornou terminologii v angličtině

Absolventi naleznou uplatnění jako správci aplikací, správci IT infrastruktur, byznys analytici, vedoucí projektů nebo vývojáři a to ve společnostech dodávající nebo využívajících služby informačních technologií, bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Více informací

Informační média a služby

Tento obor Vás naučí:

 • Základní matematicko-statické metody pro zpracování dat
 • Principy architektury a infrastruktury informačních systémů
 • Vysvětlit strategie vyhledávání informací
 • Analyzovat chování uživatelů

Absolventi se po vystudování oboru mohou uplatnit na místech, kde se využívají matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů nebo ve firmách, které analyzují chování uživatelů. Vhodnými profesemi pro ně jsou: specialista informačních služeb, analytik informací, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo elektronického obsahu.

Více informací

Multimédia v ekonomické praxi

Tento obor Vás naučí:

 • Technické dovednosti pro tvorbu a zpracování multimédií – grafiky, fotografií, videa, UX
 • Řídit projekty od nápadu až po úspěšnou realizaci
 • Navrhovat komunikační strategie
 • Prezentační a komunikační dovednosti pro marketing a PR

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako projektoví manažeři v reklamních agenturách nebo postprodukčních společnostech, tvůrci firemních multimédií na pozicích jako je fotograf, grafik, kameraman nebo jako produkční multimediálních projektů. Blízko mají absolventi také k PR a marketingu.

Více informací

Matematické metody v ekonomii

Tento obor Vás naučí:

 • Optimalizovat výrobní a logistické procesy
 • Řídit finanční rizika
 • Analyzovat rozsáhlé datové soubory a struktury (například volební systémy)
 • Řídit projekty
 • Modelovat konfliktní situace pomocí teorie her

Tento obor by měli vyhledat studenti, kteří mají analytické myšlení a mají rádi matematiku.

Absolventi se uplatní zejména v konzultační sféře, nadnárodních koncernech, bankách a pojišťovnách, ale také firmách specializovaných výhradně na analýzu rozsáhlých ekonomických dat – při detekci podezřelých transakcí na bankovních kartách, při cílení webové reklamy či při návrhu a predikci poptávky po nových produktech.

Více informací

Sociálně-ekonomická demografie

Tento obor Vás naučí:

 • Vyhodnocovat demografická data, pracovat s databázemi
 • Modelovat a prognózovat populační vývoj
 • Analyzovat sociální a ekonomické důsledky vývoje obyvatelstva
 • Hodnotit souvislosti mezi demografickou situací a ekonomickým rozvojem

Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demografickém chování obyvatelstva České republiky a jejich ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim věnována stále větší pozornost ve všech oblastech života společnosti.

Absolventi umí predikovat vývoj obyvatelstva nebo analyzovat dopady demografických změn nejen na oblast hospodářské a sociální politiky, ale také jak změny ovlivní firmy nebo běžného občana. Absolventi se tak mohou uplatnit jako odborníci v sociálních službách a penzijních fondech nebo jako analytici v pojišťovnách.

Více informací

Statistické metody v ekonomii

Tento obor Vás naučí:

 • Popsat a graficky znázornit chování dat
 • Analyzovat a modelovat vztahy mezi ekonomickými veličinami
 • Vyhodnocovat dotazníky a provádět průzkumy veřejného mínění
 • Tvořit předpovědi mikro i makroekonomických ukazatelů

Dnešní doba je charakteristická obrovským množstvím dat a malým počtem lidí, kteří v nich umí číst. Datových analytiků je tak dlouhodobě kritický nedostatek – a absolventi statistických metod patří mezi nejlepší. Naleznou práci v bankách, pojišťovnách, marketingových nebo poradenských institucí nebo společnostech, které se zabývají průzkumem trhu.

Více informací

Statistika a ekonometrie

Tento obor Vás naučí:

 • Popsat a analyzovat ekonomická data
 • Modelovat a předpovídat ekonomické ukazatele
 • Řešit rozhodovací problémy
 • Optimalizovat ekonomické procesy

Pro ty, kteří se neumí rozhodnout, zda studovat Statistické metody v ekonomii nebo Matematické metody v ekonomii, je tu obor Statistika a ekonometrie. Směr, kam se uberete na magisterském studiu, se tím odloží.

Absolventi se mohou uplatnit jako datoví nebo byznys analytici v bankách, pojišťovnách, analytických oddělení investičních fondů nebo státní správě.

Více informací