Bakalářské obory

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium sedm bakalářských oborů, z nichž tři spadají do programu Aplikovaná informatika a čtyři do Kvantitativních metod v ekonomice. Všechny obory vychovávají odborníky v dané oblasti a kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studenta. Data a IT jsou budoucnost a na fakultě se můžete učit od nejlepších z oboru. Kromě toho do výuky přichází i odborníci z komerčních firem i z veřejné správy.

Bakalářské obory vyučované na FIS

Přehled bakalářských oborů

Název studijního programu Název oboru Standardní
délka studia
Předpokládaný
počet uchazečů
přijímaných ke studiu
Forma studia Studijní plán 2018/2019
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 3 roky 350 Prezenční
Informační média a služby 3 roky 50 Prezenční
Multimédia v ekonomické praxi 3 roky 60 Prezenční
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické metody v ekonomii 3 roky 55 Prezenční
Sociálně-ekonomická demografie 3 roky 55 Prezenční
Statistické metody v ekonomii 3 roky 40 Prezenční
Statistika a ekonometrie 3 roky 50 Prezenční

 

Související odkazy