Obor Aplikovaná informatika

Garant oboru: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Umět navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy je dnes klíčem k nalezení perspektivního a finančně nadstandardně ohodnoceného zaměstnání. Každá společnost takového odborníka potřebuje. A na trhu práce jich není mnoho. Máš šanci stát se jedním z nich!

Výuka oboru

Studenti jsou připravováni na práci v tuzemských i v zahraničních firmách. Kromě toho získají znalosti v oblasti řízení organizace, ekonomiky, obchodu nebo práva. Prostě všeho, co si dnešní praxe žádá.Klíčové oblasti studia našeho oboru:

  • integrace informačních technologií a podnikových procesů,
  • analýza procesů a informačních systémů,
  • řízení projektů a týmů,
  • návrh, realizace a rozvoj softwarových systémů a produktů,
  • správa databází.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru naleznou uplatnění v komerčních, ale také státních institucích. Zmínit lze společnosti dodávající služby informačních technologií, pojišťovny nebo banky. Absolventi tak pracují jako správci aplikací, IT infrastruktur, byznys analytici, vedoucí projektů nebo vývojáři.

Absolvent oboru je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni, tj. v oborech Informační managementInformační systémy a technologie,  Kognitivní informatika nebo Znalostní a webové technologie. Další možností je distanční studium oboru Podniková informatika.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Více informací