Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Centrum profesního vzdělávání FIS otevírá kurzy pro širokou veřejnost

WP_20151126_002Odborné kurzy pro veřejnost, soft skills, letní školy a semináře pro středoškolské učitele, akreditované kurzy MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). To je plán Centra profesního vzdělávání na FIS na tento akademický rok.

Vyučující na Fakultě informatiky a statistiky v rámci Centra profesního vzdělávání připravují kurzy, které jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností, které by měl v dnešní době umět snad každý: srozumitelně prezentovat svou práci, zpracovat zjištěná data tak, aby je pochopil i laik, bezpečně spravovat data, vyhledávat potřebné informace na internetu a vyvozovat z nich správné závěry, prezentovat v angličtině… Na stránkách kurzy.vse.cz, které budou oficiálně spuštěny 1. 1. 2016, si vyberou jak lidé z marketingu, veřejné správy, vývojáři software, tak i studenti, které čeká bakalářská práce, a grafy či rétorika nejsou jejich silnou stránkou. Cílem je prohloubit znalosti, které již účastníci kurzu většinou mají, důraz je kladen na praktické uplatnění nabytých informací.

Dne 24. 11. a 26. 11. 2015 proběhly první bezplatné semináře pro učitele středních škol. Téměř 60 učitelů z celých Čech (přijeli zástupci škol z Dobrušky, Českých Budějovic, Plzně, Ústí nad Labem,…) se sešlo v zasedacích místnostech rektorátu a vyslechlo přednášky na téma statistiky a informatiky. Cílem bylo vybavit vyučující na středních školách podklady a materiály, jak témata zajímavě přednášet svým studentům, poskytnout jim data a podporu v jejich snažení, získat studenty jak pro statistiku, tak je poučit o bezpečí na sociálních sítích či ochraně dat. Z hodnotících dotazníků i rozhovorů s účastníky na konci seminářů vyplynulo, že byli velmi spokojeni, rádi přijedou na pokračování či jiné kurzy. Velký WP_20151126_003dík patří vyučujícím, kteří se na přípravě seminářů podíleli.

Součástí seminářů bylo i dotazníkové šetření, které bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o akreditaci vzdělávacích kurzů na MŠMT v rámci DVPP. Ačkoliv je akreditovaných kurzů několik tisíc, většina učitelů uvedla, že mají problém nalézt kvalitní kurz, který by byl cenově dostupný a přinesl by potřebné informace do jejich každodenní praxe.