Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimořádné studium

Mimořádné studium je placená forma celoživotního vzdělávání určená k doplnění vědomostí, neposkytuje vysokoškolské vzdělání, a proto ani nevzniká nárok na poskytování slev a jiných výhod jako pro studenty řádného studia. O přijetí ke studiu vybraných předmětů v rámci mimořádného studia rozhoduje děkan fakulty po zvážení kapacitních možností. Zájemce si volí pouze předměty vypisované v daném období katedrami Fakulty informatiky a statistiky. Pro výuku a konání zkoušek platí ustanovení studijního a zkušebního řádu VŠE.

POZOR! V rámci programu mimořádného studia nelze skládat státní zkoušky ani obhajovat diplomovou práci.

Zájemce o mimořádné studium na FIS musí odevzdat závaznou přihlášku na začátku příslušného semestru (viz Harmonogram výuky a zkoušek) na studijní oddělení FIS, místnost 411 NB (Ing. Sedláčková) spolu s dokladem o zaplacení. Na základě těchto dokladů je zapsán do studia.

UPOZORNĚNÍ! Přihláška musí být řádně vyplněna, a to včetně konkrétní doby výuky u zvolených předmětů a následného souhlasu jednotlivých kateder se zařazením do zvoleného kurzu (katedry potvrdí na přihlášce podpisem a razítkem).

Administrativní poplatky:
za 1 ECTS kredit: 700,- Kč

Číslo účtu: 1828782/0800
Variabilní symbol: 400028