Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rétorické a prezentační dovednosti

Základní informace o kurzu

Cíl kurzu Mluvený jazykový projev nabývá v současné společnosti nové důležitosti. Umění veřejně promluvit často představuje podmínku úspěchu, řečnické vzdělání bývá konkurenční výhodou. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikou mluveného slova, demonstrovat aktuální otázky jazykové kultury a zvládnout základní dovednosti verbální i nonverbální komunikace.
Obsah kurzu Praktická cvičení zaměřená nikoli na obsah promluvy, ale na dokonalé ovládání techniky řeči, tj. řemeslné stránky jazyka, bez níž nelze přesvědčovat, získávat, tvořit. Artikulační a modulační cvičení, nácvik správného dýchání. Cvičení komunikativních dovedností, modelování řečnických situací, včetně nácviku nonverbálních komunikativních dovedností. Žádaná je maximální aktivita účastníků.
Komu je kurz určen studenti všech stupňů studia včetně doktorského
začínající učitelé, lektoři
Potřebné vstupní znalosti žádné
Výstupní doklad Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 60% účasti.
Lektor PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
Počet účastníků maximálně: 15

 

Termíny konání kurzu, přihlašování, cena a platba – ID1009

Identifikace kurzu ID1009 – přihlašování UKONČENO
Termíny konání Kurz je realizován formou 5 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut).

  • 01.03.2016 do 15:00 do 17:30 na místnosti 473nb
  • 08.03.2016 do 15:00 do 17:30 na místnosti 473nb
  • 15.03.2016 do 15:00 do 17:30 na místnosti 473nb
  • 22.03.2016 do 15:00 do 17:30 na místnosti 473nb
  • 29.03.2016 do 15:00 do 17:30 na místnosti 473nb

Místnost NB 473 se nachází ve 4. patře „Nové budovy“ – projděte z nám. W. Churchilla brankou vedle závory (nalevo od vchodu do „staré budovy“ VŠE) a jděte přímo až do vchodu nové budovy. Nalevo uvidíte šatny, proti nim je schodiště a výtah. Po vstupu ke kancelářím a učebnám ve 4. patře se dejte vpravo.

Cena kurzu včetně DPH
  • 1600,- Kč
  • 1440,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
Cena zahrnuje
  • bloková výuka 5×3 hodiny (a‘ 45 minut)
  • tištěné studijní materiály
  • osvědčení o absolvování
Přihlašování DO UKONČENO
Platba Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.