Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Dokumentace datasetu Fyzický počet akademických pracovníků FIS

Struktura dat

Dataset Fyzický počet akademických pracovníků FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Datum, ke kterém je fyzický počet akademických pracovníků vykázán. referencni_obdobi
Pracoviště Pracoviště FIS, za které je fyzický počet akademických pracovníků vykázán. pracoviste
Kategorie akademického pracovníka Kategorie akademického pracovníka, za kterou je fyzický počet akademických pracovníků vykázán. kategorie_akademickeho_pracovnika
Fyzický počet akademických pracovníků Fyzický počet akademických pracovníků. fyzicky_pocet_akademickych_pracovniku

Soubor ve formátu CSV obsahuje navíc i sloupce s kódy číselníkových položek. Jedná se o následující sloupce:

  • pracoviste_kod,
  • kategorie_akademickeho_pracovnika_kod.

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník pracovišť FIS,
  • Číselník kategorií akademických pracovníků.