Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Konference pořádané a spolupořádané FIS

Struktura dat

Dataset Konference pořádané a spolupořádané FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód typu akce Kód typu akce z číselníku typů akcí. typ_akce_kod
Typ akce Typ akce. V tomto datasetu jsou uvedeny akce typu konference. Atribut slouží pro usnadnění propojení s jinými datasety obsahujícími data o jiných typech akcí. typ_akce
Kód oblasti výzkumu Kód oblasti výzkumu z číselníku oblastí výzkumu FIS. oblast_vyzkumu_kod
Oblast výzkumu Oblast výzkumu FIS, do které konference svým zaměřením spadá. oblast_vyzkumu
Název Název konference. nazev
Datum konání od Datum od kdy se konference konala. datum_konani_od
Datum konání do Datum do kdy se konference konala. datum_konani_do
Místo konání Místo konání konference. misto_konani
Země konání Země konání konference. zeme_konani
Počet účastníků Počet účastníků konference. pocet_ucastniku
Poznámka k počtu účastníků Poznámka upřesňující údaj o počtu účastníků konference. poznamka_k_poctu_ucastniku
Garant konference Příjmení a jméno garanta případně garantů konference. garant_konference
Obsah Popis konference a témat, kterým se konference věnovala. obsah
Jazyk konference Jazyk či jazyky, ve kterých byly prezentovány příspěvky na konferenci. jazyk_konference
Poznámka k jazyku konference Poznámka upřesňující údaj o jazyku či jazycích konference. poznamka_k_jazyku_konference

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů akcí,
  • Číselník oblastí výzkumu FIS.