Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Plánované a skutečné čerpání vybraných kategorií finančních prostředků sledovaných v rozpočtu FIS

Struktura dat

Dataset Plánované a skutečné čerpání vybraných kategorií finančních prostředků sledovaných v rozpočtu FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Rok, za který částka rozpočtu FIS vykázána. referencni_obdobi
Kód funkční klasifikace Kód funkční klasifikace z číselníku funkční klasifikace příjmů a výdajů. funkcni_klasifikace_kod
Funkční klasifikace Funkční klasifikace příjmu nebo výdaje v rozpočtu FIS. Pomocí funkční klasifikace je např. rozlišeno, zda výdaj či příjem spadá do hlavní činnosti FIS, nebo zda se týká např. grantů. funkcni_klasifikace
Kód ekonomické klasifikace Kód ekonomické klasifikace z číselníku ekonomické klasifikace příjmů a výdajů. ekonomicka_klasifikace_kod
Ekonomická klasifikace Ekonomická klasifikace příjmu nebo výdaje v rozpočtu FIS. Pomocí ekonomické klasifikace je např. rozlišeno, zda se jedná o příjem či výdaj určený na mzdové náklady. ekonomicka_klasifikace
Kód charakteru operace Kód charakteru operace z číselníku charakterů operací. charakter_operace_kod
Charakter operace Charakter operace v rozpočtu FIS. Pomocí charakteru operace je rozlišeno, zda se jedná o rozpočtový příjem, nebo o rozpočtový výdaj. charakter_operace
Kód rozpočtové fáze Kód rozpočtové fáze z číselníku rozpočtových fází. rozpoctova_faze_kod
Rozpočtová fáze Fáze rozpočtu FIS. Pomocí rozpočtové fáze je rozlišeno, zda se jedná např. o schválený rozpočet, nebo o skutečnost. rozpoctova_faze
Částka Částka v rozpočtu FIS. castka

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník funkční klasifikace příjmů a výdajů,
  • Číselník ekonomické klasifikace příjmů a výdajů,
  • Číselník charakterů operací,
  • Číselník rozpočtových fází.